Dysleksja - w krzywym zwierciadle

DysleksjaO dysleksji krąży wiele żartów i błędnych przekonań, które powielane wzmacniają fałszywe stereotypy. Większość ludzi wierzy na przykład, że charakterystyczną cechą dysleksji jest "zwierciadlane pismo" inaczej lustrzane - czyli pisanie liter, wyrazów w kierunku od prawej do lewej strony lub też odczytywanie liter na odwrót.

Z dysleksją kojarzone są zazwyczaj dwa typy błędów:

  • odwrócona percepcja liter, czyli pisanie (lub czytanie) na przykład "b" zamiast "d";
  • przekręcanie kolejności liter w słowie. Badania w USA wykazały, że 70% uznaje te błędy za typowe dla dysleksji.

Przekonanie, że dysleksja przejawia się przekręcaniem słów jest do dziś również popularne wśród wielu badaczy tego zjawiska. Amerykański neurolog, jeden z pionierów badań nad dysleksją - Samuel Orton - na początku XX wieku stworzył pojęcie "pomieszanie symboli" i wysnuł hipotezę, że to właśnie ten mechanizm stanowi przyczynę dysleksji. Orton posunął się nawet do stwierdzenia, że niektóre dzieci z dysleksją mogą lepiej sobie radzić z czytaniem jeśli będą czytały w lustrze. Na długie lata badania Orton'a przyczyniły się w środowisku naukowym do utrwalania przekonania, że 'odwracanie liter' jest głównym objawem dysleksji.

Pogląd ten również gruntowały media np. w komedii 'Naga broń 33 1/3" główny bohater grany przez Leslie Nielsen'a czyta na głos artykuł w gazecie zatytułowany "Wynaleziono dysleksję na lek", a w "Pearl Harbor" kapitan Rafe McCauley grany przez Bena Affleck'a podczas badania wzroku informuje pielęgniarkę, że ma problem z odczytaniem liter "bo czasem widzi je na opak" Czym w takim razie jest dysleksja? Najprościej to ujmując jest to problem z percepcją języka, pisma ręcznego i druku.

Dyslektycy mają problemy z pisaniem i czytaniem nawet mimo odpowiedniej nauki w szkole. Trzeba podkreślić, że dysleksja nie świadczy o niskich zdolnościach intelektualnych, występuje bowiem często również u osób o dużej inteligencji dowodzą tego badania Wadlington'a z 2005 roku. Okazuje się równie, że formalne zdiagnozowanie dysleksji następuje najczęściej dopiero wtedy, gdy ogólnie rozumiana sprawność intelektualna dziecka zdecydowanie przewyższa jego umiejętności czytania. Niektórzy badacze, mimo że ich pogląd nie jest popularny w środowisku naukowym twierdzą, że u części dyslektyków występuje również upośledzenie wzrokowe ( Badian, Everatt, Bradshaw)

Nie ma jednak badania, które potwierdzałoby panujący stereotyp, że dyslektycy widzą litery w słowach na odwrót lub w odwrotnej kolejności. Powstało natomiast w ostatnich latach wiele badań wykazujących, że przekręcanie słów wcale nie jest cechą charakterystyczną dysleksji. Wykazano, że "czytanie zwierciadlane" jak i przekręcanie słów jest popularne wśród dzieci w wieku do 6 lat.

Badania pokazują, że dzieci dyslektyczne przekręcają słowa tylko trochę więcej niż ich rówieśnicy tak, że nauczyciele, którym podano teksty do sprawdzenia pod względem ortografii nie potrafili jednoznacznie stwierdzić czy tekst był napisany przez dyslektyka czy ucznia z młodszej klasy.